Previous Councils

 

Council Members 2020-2022


image

Back row from left:
Dr TY Ong (王添欣醫生), Dr CK Chiu (招智傑醫生), Dr MY Chiu (趙名宇醫生), Dr YT Tse (謝潤鈿醫生), Dr KK Wong (黃淦剛醫生)

Front row from left:
Dr TW Lau (劉德榮醫生), Dr PT Chan (陳平德醫生), Dr WL Chan (陳偉霖醫生) Dr Wilson Li (李威儀醫生), Dr SW Law (羅尚尉醫生), Prof KL Leung (梁加利教授), Dr WP Yau (丘偉鵬醫生)

 

President

Dr. LI Wilson

Vice-President

Dr. CHAN Wai Lam

President-Elect

Dr. LAW Sheung Wai

Chief Censor

Dr. CHAN Ping Tak

Deputy Censor

Dr. LAU Tak Wing

Honorary Secretary

Prof. LEUNG Ka Li Frankie

Honorary Treasurer

Dr. POON Kai Chung

Immediate Past President

Dr. YAU Wai Pan

Council Member

Dr. CHIU Chi Kit

Council Member

Dr. CHIU Ming Yu

Council Member

Dr. ONG Michael Tim Yun

Council Member

Dr. TSE Yun Tin Paul

Council Member

Dr. WONG Kam Kwong

 

Council 2018-2020


image


Back row from left: Dr YH Kwan (關日康醫生), Dr TY Ong (王添欣醫生), Dr PT Chan (陳平德醫生), Dr HW Yiu (姚漢華醫生), Dr KY Wong (黃金耀醫生)

Front row from left: Dr WL Chan (陳偉霖醫生), Dr YK Chan (陳英琪醫生), Prof SH Yung (容樹痡訇), Dr WP Yau (丘偉鵬醫生),
Dr KS Yu (俞江山醫生), Dr Wilson Li (李威儀醫生), Dr CH Yan (忻振凱醫生), Dr SW Law (羅尚尉醫生)

 

President

Dr. YAU Wai-pan

Vice-President

Dr. YU Kong-san

President-Elect

Dr. LI Wilson

Chief Censor

Dr. CHAN Ying-kei

Deputy Censor

Dr. YAN Chun-hoi

Honorary Secretary

Dr. CHAN Wai-lam

Honorary Treasurer

Dr. LAW Sheung-wai

Immediate Past President

Prof. YUNG Shu-hang, Patrick

Council Member

Dr. CHAN Ping-tak

Council Member

Dr. KWAN Kenny Yat-hong

Council Member

Dr. ONG Michael Tim-yun

Council Member

Dr. WONG Kam-yiu

Council Member

Dr. YIU Hon-wah

 

Council 2016-2018


image


Back row from left: Dr KK Wong (黃淦剛醫生), Dr HL Wong (黃學良醫生), Prof KY Chiu (曲廣運教授), Dr KY Wong (黃金耀醫生), Dr HC Cheng (鄭亨昌醫生)

Front row from left: Dr YK Chan (陳英琪醫生), Dr PC Ho (何百昌醫生), Dr WP Yau (丘偉鵬醫生), Prof SH Yung (容樹痡訇), Dr CH Ho (何展雄醫生), Dr WL Chan (陳偉霖醫生), Dr SW Law (羅尚尉醫生)

 

President

Prof. YUNG Shu-hang, Patrick

Vice-President

Dr. HO Chin-hung

President-Elect

Dr. YAU Wai-pan

Chief Censor

Dr. LAW Sheung-wai

Deputy Censor

Dr. CHAN Ying-kei

Honorary Secretary

Dr. CHAN Wai-lam

Honorary Treasurer

Dr. HO Pak-cheong

Immediate Past President

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Council Member

Dr. CHENG Hang-cheong

Council Member

Dr. WONG Hok-leung

Council Member

Dr. WONG Kam-kwong

Council Member

Dr. WONG Kam-yiu

Council Member

Dr. YAN Chun-hoi

 

Council 2014-2016


image


Back row from left: Dr WP Yau (丘偉鵬醫生), Dr HS Cheng (鄭喜珊醫生), Dr KS Yu (俞江山醫生), Dr CY Lam (林楚賢醫生), Prof MC Cheung (張文智教授), Dr CH Ho (何展雄醫生), Dr WL Chan (陳偉霖醫生), Dr SH Wan (尹少豪醫生)

Front row from left: Dr Wilson LI (李威儀醫生), Dr HM Ho (賀鶴鳴醫生), Prof KY Chiu (曲廣運教授), Dr SH Yung (容樹睌憟), Dr YK Chan (陳英琪醫生)

 

President

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Vice-President

Dr. HO Hok-ming

President-Elect

Dr. YUNG Shu-hang, Patrick

Chief Censor

Dr. YAU Wai-pan

Deputy Censor

Dr. CHAN Wai-lam

Honorary Secretary

Dr. CHAN Ying-kei

Honorary Treasurer

Dr. LI Wilson

Immediate Past President

Prof. CHEUNG Man-chee, Kenneth

Council Member

Dr. CHENG Hi-shan

Council Member

Dr. HO Chin-hung

Council Member

Dr. LAM Chor-yin

Council Member

Dr. WAN Siu-ho

Council Member

Dr. YU Kong-sanCouncil 2012-2014


image


Back row from left: Dr HS Cheng (鄭喜珊醫生), Dr SH Yung (容樹睌憟), Dr WL Chan (陳偉霖醫生), Dr CY Lam (林楚賢醫生), Dr YY Chow (周育賢醫生), Dr WP Yau (丘偉鵬醫生), Dr KS Yu (俞江山醫生), Dr CK Cheng (鄭仲傑醫生)

Front row from left: Dr YK Chan (陳英琪醫生), Dr YY Lam (林育義醫生), Prof MC Cheung (張文智教授), Prof KY Chiu (曲廣運教授), Dr WC Wong (王榮祥醫生)

 

President

Prof. CHEUNG Man-chee, Kenneth

Vice-President

Dr. LAM Yuk-yee, Paul

President-Elect

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Chief Censor

Dr. WONG Wing-cheung

Deputy Censor

Dr. YAU Wai-pan

Honorary Secretary

Dr. CHAN Ying-kei

Honorary Treasurer

Dr. YUNG Shu-hang, Patrick

Immediate Past President

Dr. CHOW Yuk-yin

Council Member

Dr. CHAN Wai-lam

Council Member

Dr. CHENG Chung-kit, James

Council Member

Dr. CHENG Hi-shan

Council Member

Dr. LAM Chor-yin

Council Member

Dr. YU Kong-san

 


Council 2010-2012


image


Back row from left: Dr WH Yuen (袁偉康醫生), Dr WL Chan (陳偉霖醫生), Dr KL Leung (梁加利醫生), Dr P Chien (錢平醫生), Dr SH Yung (容樹睌憟), Dr HM Cheung (章浩敏醫生), Dr KC Poon (潘啟忠醫生)

Front row from left: Dr KS Yu (俞江山醫生), Prof LK Hung (熊良儉教授), Dr YK Lam (林人傑醫生), Dr YY Chow (周育賢醫生), Prof MC Cheung (張文智醫生), Prof WN Wong (王韻娜教授)

 

President

Dr. CHOW Yuk-yin

Vice-President

Dr. LAM Yan-kit

President-Elect

Prof. CHEUNG Man-chee, Kenneth

Chief Censor

Dr. YU Kong-san

Deputy Censor

Prof. WONG Wan-nar, Margaret

Honorary Secretary

Dr. POON Kai-chung

Honorary Treasurer

Dr. LEUNG Ka-li, Frankie

Immediate Past President

Prof. HUNG Leung-kim

Council Member

Dr. CHAN Wai-lam

Council Member

Dr. CHEUNG Ho-man

Council Member

Dr. CHIEN Ping, Eric

Council Member

Dr. YUEN Wai-hong

Council Member

Dr. YUNG Shu-hang, Patrick

 


Council 2008-2010


image

From Left: Dr. NGAI Wai-kit, Dr. YIP Siu-fai, Dr. TSOI Chi-wah Danny, Dr. WONG Wing-cheung, Dr. CHIEN Ping, Eric, Prof. HUNG Leung-kim, Dr. CHAN Chi-wai, Dr. LAM Yan-kit, Dr. YU Kong-san, Prof. CHIU Kwong-yuen Peter, Dr. WONG Yat-wa

 

President

Prof. HUNG Leung-kim

Vice-President

Dr. CHIEN Ping, Eric

Chief Censor

Dr. CHAN Chi-wai

Honorary Secretary

Dr. LAM Yan-kit

Honorary Treasurer

Dr. WONG Wing-cheung

Immediate Past President

Dr. NGAI Wai-kit

Council Member

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Council Member

Dr. TSOI Chi-wah, Danny

Council Member

Dr. WONG Yat-wa

Council Member

Dr. YIP Siu-fai

Council Member

Dr. YU Kong-san

 


Council 2006-2008


image


Back row from left: Dr P Chien (錢平醫生), Dr YY Chow (周育賢醫生), Dr YK Lam (林人傑醫生), Prof LK Hung (熊良儉教授), Dr SF Yip (葉少輝醫生), Dr PY Lau (婁培友醫生)

Front row from left: Dr WC Wong (王榮祥醫生), Dr SC Bong (龐述俊醫生), Dr WK Ngai (倪偉傑醫生), Prof KY Chiu (曲廣運教授), Dr CW Chan (陳志偉醫生)

 

President

Dr. NGAI Wai-kit

Vice-President

Dr. BONG Shu-chun

Chief Censor

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Honorary Secretary

Dr. CHAN Chi-wai

Honorary Treasurer

Dr. WONG Wing-cheung

Immediate Past President

Dr. LAU Pui-yau

Council Member

Dr. CHIEN Ping, Eric

Council Member

Dr. CHOW Yuk-yin

Council Member

Prof. HUNG Leung-kim

Council Member

Dr. LAM Yan-kit

Council Member

Dr. YIP Siu-fai

 


Council 2004-2006


image


Back row from left: Dr YP Chang, Dr KH Mak, Dr FK Ip, Prof LK Hung, Prof KS Leung, Dr KM Poon

Front row from left: Dr YY Chow, Dr SY Chun, Dr PY Lau, Dr WK Ngai, Prof MC Cheung

 

President

Dr. LAU Pui-yau

Vice-President

Dr. CHUM Siu-yeung

Chief Censor

Dr. NGAI Wai-kit

Honorary Secretary

Dr. CHOW Yuk-yin

Honorary Treasurer

Dr. CHEUNG MH Kenneth

Immediate Past President

Prof. LEUNG Kwok-sui

Council Member

Dr. CHANG YP Robert

Council Member

Prof. HUNG Leung-kim

Council Member

Dr. IP Fu-keung

Council Member

Dr. MAK Kan-hing

Council Member

Dr. POON Kai-ming

 


Council 2002-2004


image


Back row from left: Dr SH Yeung, Dr WC Wu, Prof KY Chiu, Dr YF Ho, Dr CW Chan

Front row from left: Dr WK Ngai, Prof LK Hung, Prof KS Leung , Dr PC Lee, Dr SY Chun, Dr YP Chang

 

President

Prof. LEUNG Kwok-sui

Vice-President

Dr. LEE Po-chin

Chief Censor

Prof. HUNG Leung-kim

Honorary Secretary

Dr. CHANG YP Robert

Honorary Treasurer

Dr. NGAI Wai-kit

Immediate Past President

Dr. YEUNG Sai-hung

Council Member

Dr. CHAN Chi-wai

Council Member

Prof. CHIU Kwong-yuen, Peter

Council Member

Dr. CHUN Siu-yeung

Council Member

Dr. HO Yuen-fong

Council Member

Dr. WU Wing-cheung

 


Council member lists (1987-2002)


 

  2000-2002 1998-2000 1996-1998
President Dr Yeung Sai-hung Prof Keith DK Luk Prof Chan Kai-ming
Vice-President Dr Julian Chang Dr David HF Cheng Dr Chan Kow-tak
Censor Prof Leung Kwok-sui Dr Yeung Sai-hung Prof Keith DK Luk
Honorary Secretary Dr Ip Fu-keung Dr Timothy YC So Dr Vincent NH Chan
Honorary Treasurer Dr Robert YP Chang Prof Jack CY Cheng Dr Yeung Sai-hung
Immediate Past President Prof Keith DK Luk Prof Chan Kai-ming Prof John CY Leong
Council Member Dr David HF Cheng Dr Chan Chi-king Prof Jack CY Cheng
Council Member Prof Jack CY Cheng Dr Vincent NH Chan Dr Chien Ping
Council Member Dr Li Yun-hoi Dr Chien Ping Dr Dicky Lam
Council Member Dr Wong Man-shun Dr Ip Fu-keung Dr Lau Pui-yau
Council Member Dr Ngai Wai-kit Prof Leung Kwok-sui Dr Timothy YC So

 

  1995-1996 1993-1995 1992-1993
President Prof John CY Leong Prof Leung Ping-chung Prof Harry Fang
Vice-President Dr York YN Chow Dr Louis Hsu Prof John CY Leong
Censor Prof Chan Kai-ming Prof Chow Sew-ping Prof Leung Ping-chung
Honorary Secretary Dr Yeung Sai-hung Dr York YN Chow Dr York YN Chow
Honorary Treasurer Prof Keith DK Luk Dr David Fang Dr David Fang
Immediate Past President Prof Leung Ping-chung
Council Member Dr Chan Kow-tak Prof Chan Kai-ming Prof Chan Kai-ming
Council Member Dr Vincent NH Chan Dr Chan Kow-tak Dr Louis Hsu
Council Member Prof Jack CY Cheng Dr Yeung Sai-hung Prof Arthur Yau
Council Member Dr David Fang Prof Keith DK Luk Dr Lau Pui-yau
Council Member Dr Lau Pui-yau Dr Lau Pui-yau Dr Yu Sing-joe

 

 

  1987-1992    
President Prof Harry Fang    
Vice-President Prof John CY Leong    
Censor Prof Leung Ping-chung    
Honorary Secretary Dr York YN Chow    
Honorary Treasurer Dr David Fang    
Immediate Past President
Council Member Prof Chan Kai-ming    
Council Member Dr Louis Hsu    
Council Member Prof Arthur Yau    
Council Member Prof Chow Sew-ping    
Council Member Dr Yeung Sai-hung